Services & Cooperation
MHinfinity
KONTAKT

KONTAKT

MH Infinity, s.r.o.

  • Slovak Republic
  • IČO: 52 145 930
  • DIČ: 2120915610
  • Spoločnosť nie je platiteľom DPH
  • The company is not a VAT payer
  • Bank connection:
  • Tatra banka, a.s.
  • Swift code (BIC): TATRSKBX
  • IBAN: SK5311000000002940069162

Hlavný kontakt: info@mhinfinity.com

Slovak

,,Profesionalita a empatia k svojím spolupracovníkom, partnerom, dodávateľom, klientom a zákazníkom sú základom MHinfinity”
English:
,,Professionalism and empathy for our co-workers, partners, suppliers, clients and customers are the basis of MHinfinity”