Services & Cooperation
MHinfinity
MISSION

MISSION

CREATION OF ONLINE PROJECTS

For Slovakia:

PONUKA TVORBY A SPRÁVY DIGITÁLNYCH AKTÍV

Specialized projects as a demonstration of what we do with partners, suppliers and collaborators:

AutoKvapaliny.sk

www.autokvapaliny.sk

Basic information about car fluids.

SlovakLife.sk

www.slovaklife.sk

Get to know Slovakia, important institutions, shops and other interesting links.

SlovakiaFitness.sk

www.slovakiafitness.sk

Are you interested in Fitness lifestyle in Slovakia? Here you will find everything you need from the best online shops in Slovakia.

MISSION OF THE COMPANY

Slovak: Cieľom a poslaním MH Infinity, s.r.o. je realizácia online a offline projektov s investičným potenciálom na ktorých sa svojou podnikateľskou činnosťou podieľajú rôzne dodávateľské subjekty k čo najvyššej spokojnosti konečných klientov a zákazníkov každého projektu. Hlavné oblasti pôsobenia:

English: The goal and mission of MH Infinity, s.r.o. is the implementation of online and offline projects with investment potential in which various suppliers participate in their business activities to the highest possible satisfaction of end clients and customers of each project. Main areas of activity:

TECHNOLOGY & INNOVATION