MHinfinity

MHinfinity

Služby a spolupráca

MEDIÁLNY ONLINE PRIESTOR PRE LINKBUILDING

Dlhodobé poskytovanie online mediálneho priestoru na vlastných tematických doménach. Pozrite kategóriu projekty. Budovanie spätných odkazov pre Vaše stránky za veľmi priaznivé ceny. Môžete pridávať:

  1. odporúčania
  2. referencie
  3. odkazujúce články
  4. podnikateľská inzercia
  5. iné typy sieťovania

Cena služby: ceny sa pohybujú od 7 € – 77 € / rok za odkazujúci článok a podľa dohody

Priaznivosť cien spočíva v nasledovnom: Platí sa za linky, odkazové články a iné tematické sieťovanie nie za Vašu budúcu návštevnosť. Reporty, počty návštevníkov a ani žiadne iné údaje o návštevníkoch našich portálov neposkytujeme.

OBSTARACIA A DODÁVATEĽSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSTAVBY IHRÍSK A ŠPORTOVÍSK

Obstarávacie služby od subdodávateľov a dodávateľské služby zahŕňajú výstavbu ihrísk, športovísk a súvisiaceho vybavenia. Spolupráca spočíva v:

  1. obstaraní výroby detských ihrísk, fitness strojov, workoutových zostav, mobiliáru pre mestá a obce atď.
  2. obstaraní dopravy prvkov detských ihrísk, fitness strojov, workoutových zostav, mobiliáru pre mestá a obce atď.
  3. obstaraní drobných stavebných prác

Cena služby: podľa cenníka, ktorý zašleme na Váš dopyt

Informácie na: info@mhinfinity.com